Ökológiai gazdálkodás konferencia 2017 Gödöllő

Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) és a Szent István Egyetem Mezőgazdasági és

Környezettudományi Kara 2017. február 2-án (csütörtökön) másodízben rendezi meg

Az ökológiai gazdálkodás hazai helyzete – hol tartunk a fenntarthatóság felé vezető úton?

című konferenciát, amelyet először öt évvel ezelőtt tartottunk, szintén Gödöllőn, több mint 450

résztvevővel.

 

Az első rendezvényhez hasonlóan most is meghívtuk a délelőtti plenáris ülésre az ágazat összes

hazai vezetőjét, a minisztériumok, ellenőrző szervezetek, érdekképviseletek és kutatóhelyek

részéről. A délutáni szekcióüléseken pedig adott témakörök gyakorlati specialistái tartanak

előadásokat és műhelymunkát.

A nap folyamán az ökológiai gazdálkodás elmúlt öt évben megfigyelhető hazai trendjeire, a legújabb

kihívásokra és legfőképp az ezekre adható válaszokra, megoldásokra összpontosítunk, mert célunk,

hogy a résztvevők (gazdálkodók, államigazgatás, civil szervezetek, vállalatok, kutatók, s minden

érdeklődő) képet kapjanak az ágazat nyújtotta lehetőségekről, azok megvalósíthatóságáról.

 

Az ökológiai gazdálkodás hazai helyzete – hol tartunk a fenntarthatóság felé vezető úton?

Helyszín:  Szent István Egyetem, Aula

                  Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Időpont:   2017. február 2-án (csütörtökön)

Részvételi szándékát, kérjük, ezen a linken jelezze.

 

Program

8:30-9:10 Regisztráció

9:10-9:20 Köszöntők – Dr. Drexler Dóra (ÖMKi) és Prof. Dr. Tőzsér János (SZIE)

9:20-9:30 Megnyitó előadás – Dr. Fazekas Sándor, Földművelésügyi Miniszter

9:30-11:30 Plenáris ülés (Moderáció: Dr. Drexler Dóra)

9:30-9:45 Az ökológiai gazdálkodás globális kihívásai és az ezekre adható válaszok

(Worldwide challenges of organic agriculture and their possible solutions) –

Prof. Dr. Urs Niggli (FiBL, igazgató)

9:45-10:00 Az ökológiai ágazat legfrissebb változásai és az IFOAM EU válaszai az

aktuális kihívásokra (Latest developments of the Organic Sector and the

activities of IFOAM EU with respect to actual challenges) – Eric Gall (IFOAM,

szakpolitikai igazgató)

10:00-10:15 Az ökológiai gazdálkodás szerepe a Vidékfejlesztési Programban, az

ökogazdálkodás pályázat hatása az ágazat hazai fejlődésére –

Kis Miklós Zsolt (Miniszterelnökség, agrár-vidékfejlesztésért felelős

államtitkár)

10:15-10:30 Hazai ökológiai mezőgazdasági kutatások aktuális lehetőségei és kihívásai –

Dr. Drexler Dóra (ÖMKi, ügyvezető)

10:30-10:45 Az ökológiai gazdálkodás jelene és jövője a Szent István Egyetem

Mezőgazdasági és Környezettudományi Karán – Prof. Dr. Posta Katalin (SZIE

MKK, dékán)

10:45-11:00 A hazai bioágazat fejlődési tendenciái 2012 óta, aktuális feladatok és várható

eredmények a Magyar Biokultúra Szövetség és a Biokontroll Hungária

szemszögéből – Czeller Gábor és Dr. Roszík Péter (Magyar Biokultúra

Szövetség, elnök és Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., ügyvezető)

11:00-11:15 A hazai ökológiai gazdálkodás elmúlt öt évének és legújabb kihívásainak

értékelése a Hungária Öko Garancia Kft. szemszögéből – Szépkuthy Katalin

(Hungária Öko Garancia Kft., ügyvezető)

11:15-11:30 A Kárpát-medence ökogazdálkodása, Magyarország régiós szerepe és

lehetőségei – Dr. Solti Gábor (Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége,

elnök)

11:30-12:00 Kávészünet / Sajtótájékoztató a plenáris előadókkal / Poszter szekció

12:00-12:40 Kerekasztal beszélgetés a plenáris előadókkal – Kérdések és válaszok, felkért hozzászólások

(Dr. Pusztai Péter, SZIE KK és Dr. Tirczka Imre, SZIE MKK)

12:40-13:40 Ebéd

13:40-15:40 Párhuzamos szekciók (részletes program ld. lennebb)

  • Az ökológiai méhészet aktuális kihívásai és megoldásai – Moderátor: Csáki Tamás
  • Ökológiai kertészet tápanyag-utánpótlási és növényvédelmi kérdései – Moderátor: Papp Orsolya
  • Az ökológiai szőlészet technológiái és aktuális kihívásai – Moderátor: Dr. Donkó Ádám
  • Biológiai alapok és optimalizált termesztéstechnológiák a szántóföldi ökotermesztésben – Moderátor: Borbélyné Dr. Hunyadi Éva és Földi Mihály
  • Piaci szereplők az ökoágazat aktualitásairól – Moderátor: Dr. Drexler Dóra

15:40-16:00 Kávészünet (Aulában) / Poszter szekció

16:00- 16:20 Szekcióvezetők rövid összefoglalói a nap eredményeiről, következtetésekről

16:20-16:30 Zárszó, összefoglalás és kitekintés – Dr. Drexler Dóra

 

A párhuzamos szekciók részletes programja

 

Az ökológiai méhészet aktuális kihívásai és megoldásai – Moderátor: Csáki Tamás

13:40-13:45 A bioméhészeti on-farm hálózat mozgató rugói – Csáki Tamás, ÖMKi

13:45-14:20 A méhészet és a növényvédelem ütközési pontjai – Tóth Péter, OMME

14:20-14:55 A hazai és külföldi méhviaszok növényvédőszer terheltsége – Vámos Alex, MézMáz

14:55-15:30 Marcal parti méhmentéstől a bioméhészet kapujáig – Németh Zoltán, méhész

15:30-15:40 Konzultáció az előadók és a résztvevők között

 

Ökológiai kertészet tápanyag-utánpótlási és növényvédelmi kérdései – Moderátor: Papp Orsolya

13:40-13:45 Köszöntés – A szekció tematikája és célja – Papp Orsolya, ÖMKi

13:45-14:05 Kertészeti kiskultúrák ökológiai termesztésében engedélyezett hatóanyagok – megoldások

és hiányok – felkérés alatt (NÉBIH)

14:05-14:25 Műhelymunka: gyakorlati tapasztalatok és megoldások megosztása, technológiai hiányok megjelölése a növényvédő szerek használatának terén

14:25-14:45 „Adtam ki baktériumtrágyát, mégsem lett több a termés” – avagy a baktériumtrágyák

szerepe a termelésben és a termőföld életében – Prof. Dr. Bíró Borbála SZIE

14:45-15:05 A talajvizsgálat adataira alapozott szakszerű tápanyag-utánpótlás, gyakorlati példákkal – felkérés alatt

15:05-15:25 A mai gyümölcs- és zöldségtermesztés tápanyag-utánpótlásában előforduló leggyakoribb

kérdések: egy szaktanácsadó gyakorlati tapasztalatai Kelet-Magyarországon” – Kaponyás Ilona szaktanácsadó

15:25-15:40 Konzultáció az előadók és a résztvevők között

 

Az ökológiai szőlészet technológiái és aktuális kihívásai – Moderátor: Dr. Donkó Ádám

13:40-13:45 Szekció megnyitó – Dr. Donkó Ádám, ÖMKi

13:45-14:05 Ökológiai növényvédelem a szőlőben – Varga Máté, szaktanácsadó

14:05-14:15 Ökológiai szőlő-növényvédelmi készítmények – Kőrös Tamás, Biocont

14:15-14:30 Fajgazdag szőlősorköz-takaró magkeverék kísérletek legfontosabb eredményei – Dr. Donkó Ádám, ÖMKi

14:30-14:50 A szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma (FD) magyarországi helyzetképe – Dancsházy Zsuzsanna, NÉBIH

14:50-15:05 A Tokaj-Hétszőlő Zrt. ökológiai szőlőtermesztési gyakorlata – Makai Gergely, Tokaj-Hétszőlő

15:05-15:20 A Vindependent Egyesület bemutatása – Wille-Baumkauff Márta, Vindependent, Pendits

15:20-15:40 Konzultáció az előadók és a résztvevők között

 

Biológiai alapok és optimalizált termesztéstechnológiák a szántóföldi ökotermesztésben – Moderátor: Borbélyné Dr. Hunyadi Éva és Földi Mihály

13:40-13:50 Köszöntés – A szekció tematikája és célja – Borbélyné Dr. Hunyadi Éva, ÖMKi

13:50-14:00 Forgatás nélküli talajtakarásos szántóföldi termesztéstechnológia tapasztalatai – Kökény Attila, Kakasszéki Biogazdálkodás Kft.

14:00-14:10 Zöldtrágyanövények és agronómiai hatásaik – Dr. Mándi Lajosné, Lajtamag Kft.

14:10-14:20 Kalászos gabonák biológiai alapjainak jelentősége az ökotermesztésben – Földi Mihály, ÖMKi

14:20-14:30 A biobúza-termesztés gyakorlata, kritikus elemei Nagydorogon – Komáromi János, Ökogazda

14:30-14:40 A fehérjenövény-termesztés rizikófaktorai az ökogazdálkodásban – Borbélyné Dr. Hunyadi Éva, ÖMKi

14:40-14:50 A sikeres gyomszabályozás agrotechnikája – Gergye Tamás, Organic Food Kft.

14:50-15:00 Az ökológiai növényvédelem kritikus pontjai a szántóföldön – Hertelendi Péter, szaktanácsadó

15:00-15:40 Konzultáció az előadók és a résztvevők között

 

Piaci szereplők az ökoágazat aktualitásairól – Moderátor: Dr. Drexler Dóra

13:40-13:45 Köszöntés, a szekció megnyitása – Dr. Drexler Dóra, ÖMKi

13:45-14:00 Növényvédelmi előrejelzés jelentősége az ökológiai gazdálkodásban – Mátrai Zoltán, Agrárin Kft.

14:00-14:15 Magyar Talajbaktériumgyártók és -forgalmazók Szakmai Szervezetének céljai, aktivitása – Dr. Pénzes Éva, Biofil Kft.

14:15-14:30 Az effektív mikroorganizmusok jelentősége az ökogazdálkodásban – Páncsity Ferenc, EM Bio

14:30-14:45 Növénykondicionálás és növénytáplálás a biotermesztésben – Pais István, Huminisz Kft.

14:45-15:00 Élelmiszer előállítás kémiai szermaradékok nélkül – Fülei Zoltán, Hortiservice Kft.

15:00-15:40 Konzultáció az előadók és a résztvevők között

 

Forrás: www.biokutatas.hu

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás